Velfærd, der giver tryghed

I de seneste år har vi set, hvordan vores fælles velfærd er grundstenen for, at vi kan leve trygt side om side i vores samfund. Den solidaritet og sammenhængskraft, vi har udvist under coronakrisen, har kun været mulig, fordi vi har et godt velfærdsniveau, der løfter dem, der har mest brug for det, og sikrer, at det ikke er baggrund, indkomst eller uddannelse, der er afgørende for, om man kan leve et godt liv.

Det bliver der i mindst lige så høj grad brug for i fremtiden. Derfor skal velfærden fortsat komme først i Aarhus Kommune. Kun på den måde kan vi i fællesskab gå fremtiden trygt i møde.