Mærkesager

Andre mærkesager

Alle mennesker skal have en varm seng at sove i. Derfor kan vi ikke acceptere, at antallet af hjemløse aarhusianere er stigende. Den kurve skal vi knække med vores velfærdspolitik ved at favne de mennesker, der falder ned mellem sprækkerne i systemet, og løfte dem. 

Det gælder ikke kun hjemløse, men alle med psykiske udfordringer i hverdagen. Især lider flere unge end nogensinde af psykiske problemer. Derfor skal vi møde borgere med ondt i psyken tidligere og med en mere helhedsorienteret behandling i spændet mellem kommune og region. Alle skal kunne føle sig trygge som en del af Aarhus, og den tryghed skal vi sikre gennem velfærd. 

Dét at leve med et handicap skal ikke være et benspænd for muligheder og udfoldelse i livet. Mennesker med handicap skal sammen med sine pårørende have ret til værdig behandling og selvbestemmelse. Uanset hvem man er, skal man have lov til at være menneske i sin egen ret med sit eget liv - men aldrig på egen hånd. 

Folkeskolen er en af de vigtigste samfundsbærende institutioner i vores velfærdssamfund. I folkeskolen mødes vi med vidt forskellige kulturelle, økonomiske, politiske og etniske baggrunde. Vores børn lærer, hvad det betyder at indgå i et forpligtende fællesskab, hvor støtte, udfordring, læring og udvikling går på tværs.

Siden 1953 har retten til fri undervisning i folkeskolen være sikret i Grundloven. Derfor forpligter folkeskolens store fællesskab heller ikke kun i skolegården. Det forpligter os politikere til at have en velfærdspolitik, der har ambitiøse visioner for den folkeskole, vi ønsker for vores børn og deres fremtid.

Folkeskolen skal være for de mange, ikke de få. Derfor er det helt afgørende, at folkeskolen løfter alle børn og unge fagligt og socialt - og især de børn og unge, der har allermest brug for støtte og hjælp på deres vej ind i fremtiden. En fremtid, hvor det er vores ambition, at folkeskolen i endnu højere grad bliver det naturlige, attraktive førstevalg. Dette kræver, at vi har en velfærdspolitik der sikrer, at vores velfærd løfter alle børn fagligt og socialt.

Dagtilbuddene til vores børn er en enormt vigtig institution i vores samfund. Vores børn er det vigtigste i verden - og når vi hver dag afleverer dem, inden vi tager på arbejde, skal vi vide, at de er i gode hænder. Vuggestuer, dagtilbud og fritidshjem danner sammen med skolen ramme om vores børns hverdag. Derfor skal vi igennem vores velfærdspolitik sikre gode normeringer, dygtige pædagoger og gode rammer for både personale og børn i hverdagen.

I Aarhus har vi et helt unikt foreningsliv. Den ånd, der er i Aarhus, og som folk langvejs fra med det samme mærker, når de sætter deres fødder i byen, er rundet af et civilsamfund fyldt af mennesker, der gennem årtier har investeret deres liv i at gøre Aarhus til en bedre by, kommune og, ikke mindst, et bedre sted at leve sit liv. 

Dét civilsamfund skal vi politikere understøtte med gode faciliteter for udfoldelse i spændet mellem kultur og idræt. Civilsamfundets helt unikke egenskab er, at det udvikler sig selv - men det skal bæres frem af et solidt rygstød fra kommunalt hold, så der er tilgængelige faciliteter og de rette vilkår uanset hvor man bor i Aarhus Kommune.

Som borgmester for Aarhus er det afgørende for mig, at vi ikke kun tænker på Aarhus som udelukkende en midtby.

Aarhus Kommune består af lokalområder og byer i oplandet, som har forskellige visioner og dagligdage. Når vi politikere træffer beslutninger i byrådet, gør vi det på vegne af hele kommunen. Flere lokalområder har gode traditioner og et stærkt foreningsliv.

Derfor er det vigtigt, at vi værdsætter og understøtter de ønsker og det engagement, som eksisterer i lokalområderne. Som hele Aarhus’ borgmester er det enormt vigtigt for mig at sikre, at alle er en del af Aarhus Kommune.