Alle skal have råd til et hjem i Aarhus

Aarhus bliver større. Hvert år bliver vi mellem 4000 og 5000 flere aarhusianere. Samtidig ændrer folks livssituationer sig. Man får man nye behov - for egen studiebolig, et ekstra værelse, en have. Måske den første ejerbolig - eller noget mindre, når huset bliver for stort. Derfor har Aarhus brug for en ambitiøs boligpolitik, som sikrer boliger til alle behov i blandede boligområder. 

Uanset indkomst og baggrund skal det være muligt at få råd til at bo i Aarhus. Når der ikke er boliger nok til de mange mennesker, der gerne vil bo i Aarhus, stiger priserne. Det betyder, at helt almindelige mennesker med helt almindelige indkomster risikerer at blive presset ud af Aarhus. Sådan skal det ikke være. I Aarhus er der plads til alle typer mennesker - og brug for alle. Pædagoger, direktører, elektrikere og førtidspensionister skal kunne bo side om side i hele kommunen.

Udvikling med omtanke

Verden udvikler sig - og Aarhus har aldrig stået stille. Vi skal sætte retningen for udviklingen. 

Det skal være muligt at blive boende i Aarhus, selvom ens boligbehov ændrer sig. Derfor skal vi bygge forskellige boliger til forskellige behov. Det kræver udvikling med omtanke.

Når vi skaber nye områder, skal det ske med fokus på kvalitet og med respekt for den lokale identitet. Byudvikling handler ikke kun om at bygge flere boliger, men i endnu højere grad at skabe sammenhængende byområder med gode opholdsrum. Med andre ord er udviklingen ikke kun et spørgsmål om boliger. Det handler også om liv, luft og legepladser.

Flere blandede boliger i Aarhus

I hele Aarhus skal vi kunne bo dør om dør med mennesker, som ikke ligner os selv. På den måde bliver vi bedre i stand til at forstå hinanden - og få vores lokalområder i balance. 

Det betyder, at vi skal bygge flere almene boliger. I dag er minimum hver fjerde nye bolig i kommunen almen. Den andel skal vi som minimum fastholde ind i fremtiden, så der kommer endnu flere billige boliger i Aarhus. Det kræver en retfærdig, ansvarlig og ambitiøs boligpolitik. For Aarhus er for alle - og alle skal have mulighed for at være en del af Aarhus.