Vores ældrepolitik skal give ældreliv med livsglæde

Man er meget mere end sin alder. Nogle har brug for pleje og omsorg. For andre er et aktivt kultur- og fritidsliv helt afgørende. Fælles er, at alle i Aarhus skal kunne leve et ældreliv med livsglæde og værdighed. Derfor er en stærk velfærd fundamentet for vores ældrepolitik. 

Ældrepolitik, der sikrer støtte og omsorg

For de ældre i Aarhus, som har brug for støtte og omsorg, er tryghed og tillid helt afgørende. Derfor skal der være stor fokus på velfærden. Vi skal skabe en ældrepleje, hvor både personale, pårørende og de ældre selv føler sig hjemme. Det gælder uanset, om det er i hjemmet eller på plejehjemmene. Vores ældrepolitik skal derfor indebære, at man i hele Aarhus skal kunne få omsorgsfuld pleje med tid til nærvær og tryghed. 

Det kræver gode, lokale tilbud, som både skal danne ramme om en hverdag med livsglæde og samtidig være en attraktiv arbejdsplads. Fagligt kompetent sundhedspersonale er sammen med en tryg og opmærksom kultur helt afgørende for at fremtidssikre kvaliteten i den aarhusianske ældrepleje.

Et skarpt fokus på at løfte ældreplejen er vigtigt. Men vores ældrepolitik indeholder også meget mere og andet end pleje og omsorg. Derfor skal Aarhus byde på masser af muligheder og tilbud for pensionister. Der skal være rig mulighed for at indgå i meningsfulde fællesskaber, der fylder ældrelivet med både livsglæde og tryghed. 

Selvom pensionister er vidt forskellige, træder de fleste ind i en ny hverdag, når de forlader arbejdsmarkedet. Det er en tid, hvor værdien af gode venskaber og aktive fællesskaber er meget betydningsfuld. Hverdagen skal være fyldt med liv og mening. Det skal vi understøtte med gode rammer for samvær og velfærd i hele Aarhus - både i kulturlivet, naturen og lokalsamfundene.

Det skal være trygt, sikkert og rart at være pensionist i Aarhus. Både i egne rammer, men også i mødet med en verden i evig udvikling. Med andre ord skal en omsorgsfuld ældrepleje, tryghed i hverdagen og en aktiv tilværelse danne ramme om den ældrepolitik, vi skal arbejde for i Aarhus.