I Socialdemokratiet vil vi investere i velfærden

Det skal være trygt at være en del af Aarhus

Tryghed kommer i mange former. Trygheden i, at vi hjælper hinanden i nabolaget. At vores børn vokser op i sikre og trygge rammer. Sikkerheden i, at pengene slår til i slutningen af måneden. At der er nogen, der står klar med en hjælpende hånd i ryggen, hvis man mister sit job. Og visheden om, at man kan blive boende i Aarhus, når familien bliver større eller lejligheden for lille.

Den tryghed skal vi i Aarhus sikre i fællesskab. Nøglen til at lykkes er et velfærdssamfund og en velfærdspolitik, der griber dem, der falder, og som sikrer lige muligheder, uanset hvor og hvad man kommer fra. Velfærden er med andre ord det, der skaber tryghed i vores hverdag. Derfor skal velfærden styrkes, så vi i fællesskab lykkedes med at gøre det trygt at være en del af Aarhus.

Aldrig efterladt alene

Et trygt Aarhus skal også indebære, at man ikke er alene, hvis man får brug for hjælp. Sårbare, udsatte og mennesker med et handicap skal, ligesom alle andre, have adgang til et liv med muligheder og udfoldelse i Aarhus.

Vores velfærdspolitik skal få flere udsatte borgere, hjemløse og mennesker med handicap med i fællesskabet. Deres udfordringer skal tages alvorligt. For i Aarhus er der plads til alle og brug for alle. Uanset om man lever med en fysisk funktionsnedsættelse, et usynligt handicap eller har brug for støtte til at få hverdagen til at fungere, skal man i Aarhus kunne være menneske i sin egen ret.

En tryg start på livet

Alle børn fortjener lige muligheder i livet. Derfor skal vores velfærdspolitik skabe trygge rammer. Både for de mindste, vores skoleelever og de unge, som er på vej ud i livet på egen hånd. For de mindste skal vi sikre kvalitet i hverdagen. Flere voksne i vores vuggestuer og børnehaver er et skridt på vejen, men det betyder ikke, at vi er i mål. Vi skal sikre tid til nærvær og bedre rammer for udvikling. Alt sammen, fordi tryghed tidligt i børnelivet er det, der er med til at sikre de bedst mulige vilkår senere i livet.

I folkeskolen skal vi sikre, at flere bliver en del af fællesskabet. Det er helt afgørende, at vores velfærd løfter alle børn fagligt og socialt. Det kræver flere voksne i undervisningen, men også et generelt løft af folkeskolerne. Samtidig skal vi hjælpe det stigende antal børn og unge, som oplever ensomhed og mistrivsel. En velfærdspolitik med et skarpt fokus på både den psykiske trivsel og de stærke læringsmiljøer skal sammen sikre, at folkeskolen bliver det naturlige førstevalg.