Grøn klimapolitik og omstilling med omtanke

I Aarhus har vi en konkret, ambitiøs klimahandlingsplan, som skal gøre Aarhus CO2-neutral i 2030. Den sætter rammerne for de områder, hvor vi skal gøre en særlig indsats for at fremme den grønne omstilling. Men vilde ambitioner gør det ikke alene. Planen kræver stadig, at vi handler ved at prioritere grønne midler til at realisere vores grønne ambitioner. Dette skal vi gøre med en stærk klimapolitik. 

Aarhus skal være blandt verdens mest ambitiøse byer, når det kommer til grøn omstilling. Vi skal være en grøn inspiration for omverdenen og vise, at vi i Aarhus kan have en ambitiøs klimapolitik uden at gå på kompromis med velfærden. Vores klimapolitik skal gå hånd i hånd med en ansvarlig og retfærdig velfærdspolitik, der ikke øger den sociale og økonomiske ulighed. Klimakrisen kræver, at vi sætter handling bag vores ambitioner og omstiller med omtanke, så vores velfærds- og klimapolitik ikke er modsætninger, men hinandens forudsætninger.

Mere grøn transport

Transporten er den største udleder af drivhusgasser i Aarhus. Samtidig vokser Aarhus både i oplandet og i centrum, så flere folk hver dag skal transportere sig rundt i kommunen. Derfor skal transporten i Aarhus være grønnere. Det kræver investering i ladeinfrastruktur, så alle aarhusianere har mulighed for at træffe det grønne valg.

De tusindvis af cyklister og gående, der er i hele Aarhus, skal have bedre forhold, så det bliver endnu nemmere og mere attraktivt at være transportere sig grønt i Aarhus. Sideløbende skal andelen af eldrevne køretøjer i hele kommune øges. Målet er, at al offentlig transport, private busser og taxaer skal køre uden fossile drivmidler i 2030.

 

Et vildere Aarhus

Aarhus skal være vildere og grønnere - helt bogstaveligt. Vi skal skabe flere vilde, grønne områder i både byen og oplandet, som kan danne ramme om livlige, lokale samlingspunkter. Vilde åndehuller, bynær natur og flere skovområder er kvaliteter, som skal være i alle dele af Aarhus.

Aarhus’ natur skal indbyde til leg, luft og liv: Plads til bevægelse, fællesskaber i det fri og mere vild natur, der skal være med til at øge biodiversiteten i Aarhus. Derfor vil vi investere i udtagning af lavbundsjorde, så vi kan binde mere CO₂. Samtidig skal vi omdanne mere landbrugsjord til sammenhængende natur- og skovområder - alt sammen i tæt samspil med lokalområderne og de mange grønne ildsjæle overalt i Aarhus.