Aarhus skal være grønnere og tryggere!

Skærmbillede 2021 11 15 Kl. 12.30.05

I morgen kan du være med til at sætte retningen for udviklingen i Aarhus for de kommende år. For Socialdemokratiet er det vigtigt, at vi sikrer vores ældre et ældreliv med livsglæde. Vi skal gøre Aarhus grønnere. Og det skal være trygt at vokse op og leve sit liv i Aarhus.

Derfor har vi også præsteret tre udspil:

♥️ Et ældreudspil: “Ældreliv med livsglæde"
💧 Et drikkevandsudspil: “Fremtidens grundvandsbeskyttelse”
📚 Et folkeskoleudspil: “Folkeskolen som førstevalg”

For Socialdemokratiet er disse områder helt afgørende.

♥️ Ældreområdet er udfordret - bl.a. på at sikre nok dygtige, uddannede medarbejdere i fremtiden. Det er en opgave, vi er nødt til at løse sammen, så vi kan sikre en værdig og omsorgsfuld pleje, hvor der er hænder nok og tid til omsorg.

💧 Vores drikkevand i Aarhus skal være rent. Det mener vi i Socialdemokratiet ikke, vi kan gå på kompromis med. Derfor nytter det heller ikke noget, at enkelte landmænd eller organisationer stiller sig i vejen for at passe på vores grundvand. Vi vil etablere grundvandsparker, hvor vi freder drikkevandsområder fra sprøjtegift og i stedet skaber natur.

📚 Alle børn og unge i Aarhus skal have lige muligheder i livet. Det sikrer vi bedst gennem folkeskolen. For det er i folkeskolen, vi mødes med vidt forskellige kulturelle, økonomiske, sociale og etniske baggrunde. Derfor skal vi investere i at gøre folkeskolen til det naturlige, attraktive førstevalg.

De tre udspil sætter retning på den udvikling, vi ønsker for Aarhus. Aarhus skal fortsat være en pulserende by og et godt opland med stærke lokalområder, der er grønnere, tryggere og fyldt med muligheder. For i Aarhus er der plads til alle - og brug for alle.