Et ældreliv med livsglæde starter hos den enkelte ældre

Glæde Hos Ældre
Et ældreliv med livsglæde starter hos den enkelte ældre.
Fællesskab er afgørende for et godt ældreliv. Men den enkelte ældres behov er lige så vigtigt. Nogle har brug for ro med faste rutiner, mens andre har brug for mere aktivitet i deres dagligdag. Ingen er ens. Det gælder også vores ældre. Det skal der være plads til i Aarhus.
En stor del af vores ældre på de aarhusianske plejehjem lever med demens. Derfor er det afgørende, at de bliver mødt med forståelse og af kendte ansigter. Det skal vi sikre - og fortsat rekruttering af uddannet personale er en udfordring, som vi skal stå sammen for at løse. Det kræver samarbejde på tværs og en fælles indsats.
Forleden besøgte jeg Plejehjemmet Havkær i Tilst. Ligesom flere af de andre gange, jeg har været inden for på kommunens plejehjem, gav det et godt indblik i hverdagen på kommunens plejehjem. Eksempelvis kreative værksteder, fællesbanko og samarbejder med lokale mødregrupper om besøg, så borgerne på plejehjemmet får stimuleret deres sanser. Men også en hverdag, hvor der er ting, vi skal gøre bedre. Det er en af mine hovedprioriteter i den kommende periode: At skabe en tryg ældrepleje, hvor de ældres livsglæde er i fokus.