Folkeskolen som førstevalg

Skærmbillede 2021 11 10 Kl. 15.05.53

Folkeskolen som førstevalg.

Det er navnet på det folkeskoleudspil, som vi i Socialdemokratiet i Aarhus i dag præsenterer.

Folkeskolen er nemlig den vigtigste samfundsbærende institutioner i vores samfund. Det er her, vi mødes med vidt forskellige kulturelle, økonomiske, politiske og etniske baggrunde. I folkeskolen lærer vores børn, hvad det betyder at indgå i et forpligtende fællesskab.

I Socialdemokratiet mener vi, at det er helt afgørende, at folkeskolen løfter alle børn og unge fagligt og socialt - og med udspillet har vi et særskilt fokus på de børn og unge, der har allermest brug for støtte og hjælp. Vi vil blandt andet have flere voksne ind i undervisningen, så vi kan sikre lærerige rammer - også for børn med særlige behov og for de elever i udskolingen, der har brug for at blive motiveret på nye måder. Vi vil styrke forældresamarbejdet for at sikre et bedre samspil om det enkelte barns læring og trivsel - og lave opsøgende indsatser i forbindelse med frafald. Og så vil vi sikre, at lærerne så vidt muligt kan bruge deres tid på kerneopgaven - at skabe en god og inspirerende undervisning for eleverne.

Med udspillet vil vi sætte ambitiøst aftryk på debatten om folkeskolens fremtid i Aarhus Kommune. En fremtid, hvor det er vores ambition, at folkeskolen i endnu højere grad bliver det naturlige, attraktive førstevalg.