Aarhus får en Marselistunnel

IMG 7516

Aarhus får en Marselistunnel og et nyt byrum med mindre støj og forurening.

I to årtier har vi arbejdet for en tunnel under Marselis Boulevard, der vil flytte den tunge trafik væk fra byrummet i det sydlige Aarhus og skabe både ro og renere luft, men også give bedre adgang til Aarhus Havn og sikre gode vilkår for erhvervslivet i og omkring Aarhus.

Projektet er et statsligt byggeprojekt, og vi skylder Folketinget og finansministeren stor tak for at afsætte 2,1 mia kr til projektet.

En stor dag for Aarhus og byens fremtid.