Aldrig efterladt alene

Livslinen
For mig er det afgørende, at der i Aarhus er en hjælpende hånd til dem, som har brug for det. Flere og flere mennesker lever med psykiske udfordringer. Det skal vi tage alvorligt. For som samfund skal være der for hinanden og sikre, at ingen står alene.
I dag har jeg besøgt Livlinien, hvor rådgivere og frivillige hjælper og støtter mennesker, der lever med en enorm smerte. En smerte, der for nogle fører til selvmordstanker. Her er Livslinien den hjælpende hånd, der kan være behov for, når man har allermest brug for at blive mødt i øjenhøjde. Derfor har de også stor betydning for mange mennesker - ikke kun de mest sårbare, men også dem, der lever i en hverdag som pårørende til selvmordstruede.
Det er vigtigt, at vi ser og er der for de mennesker, der har brug for det. Det er en opgave vi er fælles om at løfte. For Aarhus skal være et trygt sted, hvor vi passer vi på hinanden. Er du enig?