Børne- og Ungebyrådet har en vigtig stemme

IMG 6297

De nye medlemmer og suppleanter til vores Børn- og Ungebyråd er blevet valgt. Stort tillykke til jer, og tak til alle jer, som har stillet op. Det er et godt tegn for vores demokrati, at vores unge har lyst til at være med til at præge udviklingen. Børn- og Ungebyrådet har en ret særlig rolle, for de repræsenterer en ret stor del af Aarhus. Med andre ord er jer, der er valgt, en stemme for jeres kammerater og jævnaldrende i Aarhus Kommune. Det kan I være stolte af. 

Det er givende at se, hvordan medlemmerne af rådet altid engagerer sig i byens udvikling, og åbner mulighederne for børn og unge. Siden rådet blev oprettet i 2007, er vigtige emner kommet på dagsordenen - for eksempel fokus på unges mentale trivsel og et endnu større fokus på et grønnere Aarhus. I er med til at føre Aarhus i den rigtige retning. Tilykke med valget!