En fremtid med grønne transportløsninger

242589740 414619806701659 2420534086804020091 N
Transport og varelevering i Aarhus skal være bæredygtig.
Transport er en af de største udfordringer, vi har i Aarhus i arbejdet med at omstille os til at blive CO2-neutrale. Det gælder både kollektiv, privat- og erhvervstransport. Derfor har vi hele tiden fokus på at bane vejen for flere eldrevne køretøjer i Aarhus. Det gælder ikke kun private biler og busser. Det handler også om varelevering i byen. Derfor skal de kommunale arbejdspladser sikre en mere bæredygtig varetransport. Det skal ske ved, at visse varer fra visse leverandører bliver samlet på et centralt lager og derfra leveres samlet til arbejdspladserne - i overvejende grad i fossilfri køretøjer. Det er ét af flere led i at sikre en grønnere transport. De andre led handler især om flere grønne busser og vores fossilfri Letbane, men også om at gøre det mere attraktivt at vælge en grønnere bil. Det sker især ved at etablere flere ladestandere - blandt andet som den lynladestation, jeg netop har været med til at indvie på havnen i Aarhus. Aarhus er godt på vej, men vi må ikke hvile på laurbærrene. Vi skal stadig handle og prioritere bæredygtige løsninger hver eneste dag.