Et grønt og innovativt landbrug

Hb211006innovationscenteraabning 10

Aarhus har fået et nyt innovationscenter for Økologisk Landbrug i Agro Food Park lidt udenfor Aarhus. Centret skal agere som inspirationskilde og styrke landbrugets grønne omstilling. De bedste kræfter samles, så der skabes de bedste betingelser for økologisk landbrug. Derfor er der fokus på vidensdeling, innovation samt midler til at udvikle holdbare, grønne løsninger. Dette vil få stor værdi for danske økologiske landmænd. 

Centret er skabt i samarbejde mellem organisationerne Landbrug og Fødevarer og Økologisk Landsforening. Jeg er stolt af, at innovationscenteret får hjemme her i Aarhus. På den måde er vi med til at bevare den stærke position, Danmark har som førende øko-nation. Vi skal vise vejen ved at udvikle fremtidens bæredygtige fødevarer. Det bidrager det nye innovationscenter til. 

Vi står overfor en klimakrise, som vi kun kan bekæmpe i fællesskab. Der er innovationscenteret et godt eksempel på et af mange greb, vi skal tage. Vi skal omstille med omtanke, og blive endnu bedre til at træffe grønne valg i hverdagen, hvis vi skal være blandt verdens grønneste kommuner. Det skal vi gøre for vores egen, hinandens og de fremtidige generationers skyld.