Folkeskolen skaber vi sammen

Folkeskolen
Folkeskolen er en af de grundsten, vores samfund bygger på. Og det er kun muligt for os at lægge de sten, hvis vi gør det sammen - lærere, ledere, kommuner og Folketinget imellem. Derfor er vores samarbejde med Folketinget, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen netop så vigtigt. I dag står vi sammen om at udvikle folkeskolen.
Vi skal i fællesskab drøfte, hvad vi vil med folkeskolen, hvilken undervisning, der ønskes, og hvad eleverne skal have ud af den.
Kompetencer som problemløsning, kritisk tænkning, kreativitet og vedholdenhed er afgørende, for at vi får skabt en folkeskole, hvor nysgerrighed, læring og udvikling er omdrejningspunkterne. Folkeskolen er vores vigtigste kulturbærende samfundsinstitution. For det er her, vi mødes på kryds og tværs.
Det kræver et godt samarbejde mellem politikere og lærere at skabe en god folkeskole - for vi skal i fællesskab sætte retningen for den.
Og så skal der også lyde en stor tak til alle jer lærere, der er en del af Aarhus’ mange folkeskoler. I gør et stort stykke arbejde hver dag med at danne og uddanne vores børn og unge.