Indvielse af Danske Fragtmænds eldrevne lastbil

1631204765734

Klimaforandringerne kræver, at vi handler. De kræver, at vi tager ansvar med ambitiøse og realistiske mål. Det skylder vi hinanden og ikke mindst de kommende generationer. 

Klimaindsatsen afhænger af samarbejde og en fælles indsats med vores borgere, lokale virksomheder og vidensinstitutioner. Derfor var indvielsen af Danske Fragtmænds nye eldrevne lastbil helt i tråd med vores ambitioner om et godt samarbejde med det private erhvervsliv. Det er et fremragende eksempel på konkrete tiltag i retning af en grønnere omstilling. Den tunge transport er en stor klimabelaster, og transporten er den største udleder af CO2 i Aarhus. Derfor er Danske Fragtmænd vigtige rollemodeller. Det skal de have stor ros for.

I Aarhus har vi et klimamål om at blive CO2-neutrale i 2030. Vi er godt på vej, men vi skal blive ved med at se fremad og gribe de muligheder, der opstår, så vi kan handle på dem. 

Der ligger et stort arbejde foran os de næste 10 år, og den grønne omstilling kommer til at betyde forandringer i hverdagen. Heldigivis er klimabevidstheden grøn omstilling er allerede en stor del i manges hverdag. Vi skal derfor blive ved med at bruge og hjælpe hinanden, så vi sammen kan løse opgaven og få den grønne omstilling til at bevæge sig endnu hurtigere. For i Aarhus skal vi gå forrest og være en inspiration for omverdenen.