Lancering af ældreudspil

Skærmbillede 2021 11 10 Kl. 14.43.59

I dag lancerer vi i Socialdemokratiet et ældreudspil.

Ældrelivet i Aarhus skal være fyldt med livsglæde. Det er hovedprioriteten for os i Socialdemokratiet ved valget sammen med ambitionen om at gøre Aarhus meget grønnere. Og derfor sætter vi med udspillet en retning for, hvor ældreplejen skal hen i de kommende år.

I de kommende år skal vi sikre, at det er muligt at rekruttere tilstrækkeligt fagligt kvalificeret personale til sundheds -og ældreområdet i Aarhus i fremtiden. Det skal på både på kort og langt sigt føre til en høj kvalitet i vores arbejde med sundhed, pleje og omsorg – og være medvirkende til at sænke arbejdspresset hos medarbejderne.

Da jeg tidligere på ugen besøgte SOSU Østjylland, løftede jeg derfor sløret for vores ambition om at indføre et plejeløfte overfor eleverne. Løftet skal med inspiration fra lægeløftet aflægges efter endt uddannelse og skal højtideligholdes og anerkendes af omverdenen. Det skal tydeliggøre, hvilke forventninger der er til pleje- og omsorgsopgaven - og dermed også, hvad der ligger i en værdig ældrepleje. Plejeløftet skal anerkende det store relationsarbejde, som faggrupperne udfører, samt den faglige stolthed og ansvaret, der følger med opgaven. Få jobs har så stor betydning for mennesker hver eneste dag som social- og sundhedshjælpernes.

Vi vil sikre en god og omsorgsfuld ældrepleje, så alle i Aarhus