Vores drikkevand skal være rent

Skærmbillede 2021 11 10 Kl. 14.56.57

Vores drikkevand skal være rent.

Derfor har vi i dag lanceret et drikkevandsudspil med et ønske om at etablere grundvandsparker i Aarhus. For vi skal sikre, at vi efterlader en grønnere og renere hverdag med rent drikkevand til de næste generationer af aarhusianere. En ambition, som Maria Gjerding og Danmarksnatur i dag var med til at lancere på Bederværket i Beder syd for Aarhus.

Drikkevandet i Aarhus er under pres. I skrivende stund er der pesticidrester i 35 pct. af boringerne i Aarhus. Og vi må konstatere, at arbejdet med at indgå frivillige aftaler med landmændene om pesticidfri drift ikke har haft tilstrækkeligt stor effekt. Processen går for langsomt, når omlægningen til pesticidfri drift er baseret på frivillighed. Det går ud over vores drikkevand.

Derfor foreslår vi konkret i første omgang at etablere en grundvandspark i Beder, hvor grundvandet længe har været under pres. Med andre ord et område, hvor man sikrer rent drikkevand - for inden for parken må der ikke bruges nogen form for pesticider eller forurenende stoffer. Samtidig skal vi i parkerne bl.a. prioritere genopretning af natur, økologisk jordbrug og skovrejsning.

Med grundvandsparkerne som ét af flere værktøjer er det et erklæret mål for os i Socialdemokratiet, at vi skal fordoble vores beskyttelse af sårbare arealer inden 2025.